Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του νόμου 4409/201616 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου