Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων κονδυλίων
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία ένταξης

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: 150.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: Αναμένεται
Ημερομηνία Λήξης: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Url: http://21-27.antagonistikotita.gr/chronodiagramma-ton-programmatismenon-proskliseon-ypovolis-protaseon-tou-programmatos-antagonistikotita/

Στόχος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Σημαντικά αρχεία

Δικαιούχοι της Δράσης

 • Κατηγορία Α. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
 • Κατηγορία Β. Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης ισχύουν τα εξής:
 1. Το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα από τη σύστασή του (μηδενικός κύκλος εργασιών).
 2. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ή εκδοθεί άδεια (σήμα) λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.
 3. Διαθέτουν άδεια δόμησης για το συγκεκριμένο τουριστικό κατάλυμα.
 4. Έχουν αποκτήσει έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ : 41.20.20.01 ή 41.20.20.02.

Γενικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • να ισχύουν οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί για την κάθε κατηγορία επιχείρησης.
 • να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον του 60% του προτεινόμενου (επιχορηγούμενου) προϋπολογισμού του Επενδυτικού Σχεδίου.
 • να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες τουρισμού

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
1. Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος Έως 80%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός- Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος Έως 100%
3. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης μέχρι 3.000,00€ ανά πιστοποιητικό συμπεριλαμβανομένων των προκαταρκτικών της πιστοποίησης δαπανών και μέχρι 12.000€.
4. Προβολή – Προώθηση - Συμμετοχή σε Εκθέσεις Έως 15.000 €
5. Δαπάνες τεχνικών μελετών Μηχανικού και υπηρεσιών Φοροτεχνικού και Νομικού Συμβούλου Έως 40.000 €
6. Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού Έως 10.000 €
7. Μεταφορικά μέσα Έως 25.000 €
8. Σύνταξη και Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου Έως 10.000 €

Γιατί με Εμάς;

Η Mentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

 • Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
 • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
 • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
 • Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
 • Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
 • Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης
 • Σημαντική βοήθεια για την πρόσβαση της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση ή και σε πρόσβαση δανεισμού από Τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τράπεζες)

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!