Follow Us:

Δικαιολογητικά για κατάθεση αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Αρχική Δικαιολογητικά για κατάθεση αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

Επικοινωνία

  Θέλετε Βοήθεια;

  Όσο πιο γρήγορα επικοινωνήσετε μαζί μας, τόσο πιο γρήγορα θα σας βοηθήσουμε.

  info@i-mentor.com
  +30 2810 363 007

  Evolving your business mindset

  Δικαιολογητικά για κατάθεση αίτησης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών

  1. Στοιχεία Επιχείρησης

  • Πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΚΑΔ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

  • Περιγραφή της δραστηριότητάς, της οικονομικής κατάστασης, των λόγων της οικονομικής αδυναμίας και των προοπτικών της επιχείρησης.

  2. Στοιχεία Οφειλών

  • Κατάλογος όλων των πιστωτών με πλήρη στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση), των οφειλομένων ποσών ανά πιστωτή και των συνοφειλετών που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.

  • Πλήρης περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης, πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο) που είναι εγγεγραμμένα επί των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη.

  • Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  3. Οικονομικά Στοιχεία

  • Φορολογικές δηλώσεις (Ε1 ή Ε5) των τελευταίων πέντε (5) ετών.

  • Ε3 των τελευταίων πέντε (5) ετών.

  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών των τελευταίων πέντε (5) ετών.

  • Εκκαθαριστικά του τελευταίου έτους

  • Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2)

  • Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσης (χρηματοοικονομικές καταστάσεις του άρθρου 16 του ν. 4308/2014) των τελευταίων πέντε περιόδων,

  • Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβαθμίων λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστικής, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση κατάρτισής του.

  4. Περιουσιακά Στοιχεία

  • Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη με αναφορά στην εκτιμώμενη εμπορική αξία τους. Η αξία των ακινήτων καθορίζεται είτε με βάση έκθεση εκτιμητή ακινήτων, εφόσον συνυποβάλλεται με την αίτηση είτε με βάση την αξία που λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).

  • Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) του τελευταίου φορολογικού έτους

  • Δήλωση για κάθε μεταβίβαση ή επιβάρυνση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη που έγινε εντός των τελευταίων πέντε (5) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.

  • Πλήρη στοιχεία ακινήτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από τον οφειλέτη ή τους συνοφειλέτες σε πρόσωπα συνδεδεμένα με τον οφειλέτη μετά την 1η Ιανουαρίου 2012.

  • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε.9), εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.

  5. Πρόταση Ρύθμισης Οφειλών

  Πρόταση για τον τρόπο ρύθμισης των οφειλών, η οποία περιέχει κατ’ ελάχιστον το ποσό που δύναται να καταβάλει η επιχείρηση σε μηνιαία ή ετήσια βάση για την αποπληρωμή των οφειλών της, βάσει των εκτιμώμενων εσόδων/ εξόδων κατά τις επόμενες τρεις (3) τουλάχιστον χρήσεις.

  6. Μελέτη Βιωσιμότητας

  Για τις μεγάλες είναι υποχρεωτική η σύνταξη έκθεσης βιωσιμότητας ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις είναι προαιρετική η σύνταξη της μελέτης βιωσιμότητας.
  Ως «μεγάλες επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο 2.500.000 ευρώ ή έχουν συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) υψηλότερες των 2.000.000 ευρώ. Ως «μικρές επιχειρήσεις» νοούνται όσες κατά την τελευταία χρήση πριν από την υποβολή της αίτησης είχαν κύκλο εργασιών έως 2.500.000 ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις (ληξιπρόθεσμες ή μη) 2.000.000 ευρώ.