Follow Us:

iMentor Consulting

Επιχορηγούμενα Προγράμματα | Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Αρχική Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Επικοινωνία

  Θέλετε Βοήθεια;

  Όσο πιο γρήγορα επικοινωνήσετε μαζί μας, τόσο πιο γρήγορα θα σας βοηθήσουμε.

  info@i-mentor.com
  +30 2810 363 007

  Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

  Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών αποτελεί εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, προς το Δημόσιο και προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Αποσκοπεί να παρέχει στους πιστωτές, λειτουργικό περιβάλλον διαμόρφωσης προτάσεων ρύθμισης των οφειλών του εκάστοτε οφειλέτη, με σκοπό να αποφύγουν τη πτώχευση.

   

  Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει τη δυνατότητα για την αναδιάρθρωση όλων των οφειλών. Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

  Δικαιούχοι

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών, έχουν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ακόμα και αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

  Επιτρεπτές Ρυθμίσεις Οφειλών

  Η μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς ισούται με:

   

  (α) 420 μήνες για οφειλές ιδιωτών προς χρηματοδοτικους φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,

   

  (β) 240 μήνες για τις οφειλές ιδιωτών προς χρηματοδοτικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια και για οφειλές επιχειρήσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς που καλύπτονται ολικώς ή μερικώς από ειδικά προνόμια,

   

  (γ) 180 μήνες για οφειλές επιχειρήσεων προς χρηματοδοικούς φορείς που δεν καλύπτονται από ειδικά προνόμια.

   

  Η ελάχιστη μηνιαία δόση χρηματοδοτικών φορέων ισούται με 50€ ανά σύμβαση.

  Δυνατότητα Διαγραφής Οφειλών

  Προβλέπεται η διαγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τόκους, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Παράλληλα μπορεί να διαγραφεί ακόμη και βασική οφειλή προς το Δημόσιο, ωστόσο δεν μπορεί να διαγραφεί βασική οφειλή από παρακρατούμενους (π.χ. φόρος από μισθωτή εργασία, από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας, από τόκους ή μερίσματα) ή επιρριπτόμενους φόρους (π.χ. ΦΠΑ) ούτε και οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές.

  Διαδικασία Υποβολής Αίτησης

  Η αίτηση για την Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη ηλεκτρονικά, στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.), με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εξωδικαστικής Ρύθμισης Οφειλών.

   

  Μετά την υποβολή της αίτησης, οι συμμετέχοντες πιστωτές δύνανται να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της πλειοψηφίας των συμμετεχόντων πιστωτών , υπογράφεται μεταξύ των συναινούντων πιστωτών και του οφειλέτη, η σύμβαση αναδιάρθωσης.

   

  Από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αναστέλλονται τα αναγκαστικά μέτρα και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων του οφειλέτη.