Scroll Top

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

Η νέα Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μεσαίων επιχειρήσεων, επενδύοντας στον παραγωγικό εκσυγχρονισμό τους και την υιοθέτηση συστημάτων τυποποίησης & πιστοποίησης.

Προϋπολογισμός Δράσης

150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης

Υφιστάμενες Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

– έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις – διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ του Παραρτήματος ΙV.- Είναι Μεσαία Επιχείρηση

Mια επιχείρηση διατηρεί την ιδιότητα της μεσαίας όταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των λογαριασμών και σε ετήσια βάση: – είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ, – είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση

Επενδυτικά Σχέδια 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Επιλέξιμοι Τομείς Δραστηριότητας

κατά προτεραιότητα

Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων Ενέργεια Εφοδιαστική Αλυσίδα Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ) Περιβάλλον Τουρισμός Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ Υγεία Υλικά – Κατασκευές.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

– Μηχανήματα – Εξοπλισμός, μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

– Συστήματα Πιστοποίησης – Διαχείρισης Ποιότητας, Σχεδιασμός, – Τυποποίηση και Πιστοποίηση Προϊόντων

μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου

– Μεταφορικά μέσα- Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
– Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Η περίοδος υλοποίησης της επένδυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 27.06.2018

και ώρα 12.00 το μεσημέρι.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Ηλεκτρονική Υποβολή

Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης που συνοδεύεται και από ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis

Η iMentor Συμβουλευτική με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Ξεκινάμε με τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας και συνεχίζουμε:

  • Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τα χαρακτηριστικά της επένδυσης.
  • Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης.
  • Στην εκπόνηση στοχευμένου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού σχεδίου.
  • Στην επίσημη υποβολή πρότασης.
  • Στην διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης της επένδυσης μετά την έγκριση.

Σημαντική διευκόλυνση πρόσβασης της επιχείρησης σε ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ από την επιχορήγηση.

Σημαντική διευκόλυνση πρόσβασης σε ρευστότητα από τράπεζες (διαπραγμάτευση όρων με τις τράπεζες).

Συνεργασία με την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 360 FUNDING για την χρηματοδότηση των έργων.

www.i-mentor.gr
info@i-mentor.gr | | 2810363007
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο