Scroll Top

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων κονδυλίων
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ξεκινήσουμε άμεσα την διαδικασία ένταξης

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: 160.000.000 €
Ημερομηνία Έναρξης: Αναμένεται
Ημερομηνία Λήξης: Μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού
Url: http://21-27.antagonistikotita.gr/chronodiagramma-ton-programmatismenon-proskliseon-ypovolis-protaseon-tou-programmatos-antagonistikotita/

Στόχος

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

Σημαντικά Αρχεία

Δικαιούχοι της Δράσης

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση επιχειρήσεις

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Περιφέρεια της χώρας. Εξαιρούνται σχέδια με τόπο εγκατάστασης στην Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και την Περιφερειακή Ενότητα Θήρας, στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας.
 • Να δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου. Οι νεοσύστατες να έχουν έναρξη μόνο σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης.
 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος).
 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη.
 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.
 • Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία της δυνατότητας κάλυψης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό που θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση.
 • Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

Προδιαγραφές καταλυμάτων

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Ξενοδοχεία
  – Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
  – Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω
 • Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο
  π.δ. 33/1979
 • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
  – Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

 • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

  Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)

  Σημειώνεται: Το σύνολο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων – τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.

 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
  – Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
  – Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

Επενδυτικά Σχέδια και Ποσοστά Ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά (α) 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και (β) επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Επιλέξιμες δαπάνες τουρισμού

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
1.
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και Περιβάλλων χώρος
Αναμένεται
2.
Μηχανήματα – Εξοπλισμός
Αναμένεται
3.
Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
Αναμένεται
4.
Λοιπός Εξοπλισμός
Αναμένεται
5.
Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
Αναμένεται
6.
Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
Αναμένεται
7.
Τεχνικές Μελέτες - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Αναμένεται
8.
Μεταφορικά Μέσα
Αναμένεται
9.
Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)
Αναμένεται

Γιατί με Εμάς;

Η iMentor Consulting με εμπειρία από το 2007 στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Εκδηλώστε το ενδιαφέρον σας

συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και ο αρμόδιος σύμβουλος θα επικοινωνήσει μαζί σας!

Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Κατηγορία Επιχείρησης
Σε ποιό από τα παρακάτω αντικείμενα σκοπεύετε να δραστηριοποιηθείτε;
Τρόπος κάλυψης ίδιας συμμετοχής;
Για τι είδους δαπάνες ενδιαφέρεται η επιχείρηση;
Επωνυμία
Μετάβαση στο περιεχόμενο