Επικοινωνία

  Μάριος Μανουσάκης

  Σύμβουλος  Συστημάτων Ποιότητας 

  Ο Μάριος είναι σύμβουλος Συστημάτων Ποιότητας με σημαντική εμπειρία και δράση σε Διευθυντικές θέσεις και στον κλάδο της συμβουλευτικής.

   

  Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτεχνείου Κρήτης και εξειδικεύεται στην Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001,14001, 22001, 45001) και στην Μηχανοργάνωση & Πληροφοριακά Συστήματα.

  Εκπαίδευση

  Technical University of Crete
  Production Engineering and Management
   –