Scroll Top

Τέλος στο Γραφειοκρατικό Βάρος των Βιβλίων Εσόδων – Εξόδων.

Η χρήση νέων τεχνολογιών από το Κράτος θα φέρει αποτελέσματα όπως έχει ήδη κάνει σε άλλες χώρες που έχει εφαρμοστεί. Άλλωστε, η δήλωση των τιμολογίων ηλεκτρονικά αποτελεί μονάχα το πρώτο βήμα. Οι επιχειρήσεις που δεν θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στα νέα αυτά δεδομένα, αλλάζοντας το κατ’ ευφημισμό “επιχειρηματικό τους μοντέλο” με τέτοιο τρόπο ώστε να τις καθιστά βιώσιμες με νόμιμες διαδικασίες, θα αντιμετωπίσουν μεγάλα προβλήματα.

Συγκεκριμένα, τέλος στο τεράστιο διαχειριστικό κόστος που υπονόμευε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θέτοντας σε –πιλοτική– εφαρμογή στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 τα ηλεκτρονικά βιβλία. Ταυτόχρονα όμως η εφορία δημιουργεί ένα ισχυρό «ηλεκτρονικό μάτι» για τον έλεγχο των τιμολογίων που διακινούνται. Πολύ σύντομα λοιπόν, τα παραδοσιακά βιβλία εσόδων – εξόδων θα περάσουν στην Ιστορία, καθώς από το 2020 στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία να έχουν επεκταθεί στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.

Αυτό σημαίνει ότι όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα πρέπει να δηλώνουν τα τιμολόγιά τους και να συμπληρώνουν τα βιβλία τους με ηλεκτρονικό τρόπο και με άμεση σύνδεση με το Taxisnet.

Το νέο σύστημα που στοχεύει στην απλοποίηση των διαδικασιών, στη μείωση του διαχειριστικού κόστους και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας, παρουσιάστηκε χθες από τον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο και τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή.

Με τα ηλεκτρονικά βιβλία, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες συμπλήρωσης και υποβολής δηλώσεων, μειώνεται το διαχειριστικό κόστος για τις επιχειρήσεις, καταργούνται οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών – πελατών, επιταχύνονται οι επιστροφές φόρων στους συνεπείς, ενώ ενισχύεται ο έλεγχος των υποθέσεων. Πρόκειται για ένα μέτρο που εντάσσεται στο πλαίσιο ηλεκτρονικοποίησης όλων των συναλλαγών που θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Τον τρόπο λειτουργίας του νέου συστήματος ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων, το οποίο τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, παρουσίασε αναλυτικά ο Γ. Πιτσιλής, ο οποίος σημείωσε ότι δημιουργείται μία νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα με την ονομασία «My Data». Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάθε επιχείρηση και ελεύθερος επαγγελματίας θα εισέρχεται με τους κωδικούς του στο Taxisnet και θα αποκτά έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης ΜΑΡΚ. Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα δηλώνουν τα τιμολόγιά τους, τα οποία θα καταχωρίζονται αυτόματα στα ηλεκτρονικά βιβλία τους. Παράλληλα, οι λήπτες των τιμολογίων θα βλέπουν στα δικά τους ηλεκτρονικά βιβλία τα τιμολόγια των εκδοτών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων εισοδήματος και ΦΠΑ με τα δεδομένα των βιβλίων, με αποτέλεσμα οι δηλώσεις αυτές να είναι προσυμπληρωμένες και να επιτρέπουν την άμεση διασταύρωση όλων των δεδομένων. Συγκεκριμένα, με το θεσμό των ηλεκτρονικών βιβλίων επιτυγχάνεται:

• Μείωση του διαχειριστικού κόστους των επιχειρήσεων.

• Αυτοματοποίηση στη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, με έμφαση στη σταδιακή προσυμπλήρωση για περιοδικές ΦΠΑ, φορολογία εισοδήματος κ.ά.

• Κατάργηση συγκεντρωτικών καταστάσεων για πελάτες και προμηθευτές.

• Βελτιστοποίηση της στόχευσης των υποθέσεων που επιλέγονται προς έλεγχο, με σκοπό την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου.

• Απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ στις συνεπείς επιχειρήσεις.     

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «My DATA», τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους. Η πρώτη αντιπαραβολή θα γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε είδους δηλώσεων. Από την αντιπαραβολή θα αποφασισθεί εάν υπάρχει λόγος ελέγχου της εταιρείας.

Συμφωνία – Κατ’ αρχήν ασυμφωνία.

Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, ώστε αυτές να προβούν, εντός διμήνου, στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες.

Αμέσως μετά την πάροδο του διμήνου εναρμόνισης, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους. Από τη δεύτερη αντιπαραβολή μπορεί να προκύψει: συμφωνία, δικαιολογημένη ασυμφωνία, αδικαιολόγητη ασυμφωνία. Στην περίπτωση της αδικαιολόγητης ασυμφωνίας και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε  φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων.

www.i-mentor.gr
info@i-mentor.gr | | 2810363007
Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Μετάβαση στο περιεχόμενο